آشنایی با سامانه آموزشی

سونرژی

در سامانه آموزش تعاملی سونرژی بسته های علمی و سرگرمی وِِیژه دانش آموزان دوره ابتدایی ارایه می شود. در این سامانه که به نوعی دستیار آموزشی معلمان و دانش آموزان ابتدایی است، به موضوعات مصرف بهینه آب، برق، گاز، آموزش های شهروندی و محیط زیست پرداخته می شود. دانش آموزان و معلمان دوره دبستان بصورت رایگان در دوره ها شرکت می کنند، مراحل مختلف دوره ها را می گذرانند و در نهایت به برترین ها جایزه داده می شود.

مصرف بهینه آب

Blue-Winter
دسته بندی: مصرف بهینه آب

همیار آب 2

رایگان !
hamyar-ab3
دسته بندی: مصرف بهینه آب

همیار آب 3

رایگان !

مصرف بهینه گاز

آموزش شهروندی

معارفی

entezar
دسته بندی: اعتقادی

بچه‌های انتظار

رایگان !
دانش آموزان برتر
دوره های من
منو اصلی