آشنایی با سامانه آموزشی

سونرژی

در سامانه آموزش تعاملی سونرژی بسته های علمی و سرگرمی وِِیژه دانش آموزان دوره ابتدایی ارایه می شود. در این سامانه که به نوعی دستیار آموزشی معلمان و دانش آموزان ابتدایی است، به موضوعات مصرف بهینه آب، برق، گاز، آموزش های شهروندی و محیط زیست پرداخته می شود. دانش آموزان و معلمان دوره دبستان بصورت رایگان در دوره ها شرکت می کنند، مراحل مختلف دوره ها را می گذرانند و در نهایت به برترین ها جایزه داده می شود.

مصرف بهینه آب

life-resource
دسته بندی: مصرف بهینه آب

آب مایه حیات

رایگان !

مصرف بهینه گاز

فضای سبز

green-city
دسته بندی: فضای سبز

شهر سبز شهر زندگی

رایگان !

آموزش شهروندی

معارفی

entezar
دسته بندی: اعتقادی

بچه‌های انتظار

رایگان !

مصرف بهینه برق

دانش آموزان برتر
دوره ها
دوره های من
منو اصلی