مصرف بهینه آب

water-consumption
دسته بندی: مصرف بهینه آب

مصرف بهینه آب

رایگان !
baharabi
دسته بندی: مصرف بهینه آب

بهار آبی

رایگان !

مصرف بهینه گاز

آموزش شهروندی

معارفی

entezar
دسته بندی: اعتقادی

بچه‌های انتظار

رایگان !

مصرف بهینه برق

آشنایی با سامانه آموزشی

سونرژی

در سامانه آموزش تعاملی سونرژی بسته های علمی و سرگرمی وِِیژه دانش آموزان دوره ابتدایی ارایه می شود. در این سامانه به موضوعات مرتبط با مصرف بهینه آب، مصرف بهینه برق، مصرف بهینه گاز، محیط زیست و آموزش های شهروندی پرداخته می شود. دانش آموزان بصورت رایگان در دوره ها شرکت می کنند، مراحل مختلف دوره ها را می گذرانند و در نهایت به قید قرعه جایزه می گیرند.
بلاگ
دوره ها
دوره های من
سایر