برای مشاهده نتایج، روی دوره مورد نظر کلیک کنید.
Green-City-2

شهری سرسبز با مشارکت شهروندان 2

Blue-Winter

همیار آب 2

Masraf-Bargh

مصرف بهینه برق

Recycle

بازیافت برای زندگی

IMENI

ایمنی در برابر آتش

gaz

مصرف بهینه گاز

دانش آموزان برتر دوره شهری سرسبز با مشارکت شهروندان 2
ردیف
نام و نام خانوادگی
امتیاز
نام مدرسه
برندگان جوایز ماه قبل

لیست برندگان جوایز بهمن ماه 1402

دوره «همیار آب 2» با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»

جهت مشاهده جدول کامل روی جمله زیر کلیک فرمائید.

جدول کامل برندگان بهمن ماهلیست برندگان جوایز دی ماه 1402

دوره «همیار آب 2» با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»


لیست برندگان جوایز آذرماه 1402

دوره «آب، مایه حیات» با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»

لیست برندگان جوایز آذرماه 1402 دوره «شهر سبز، شهر زندگی»

با حمایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد


جایزه هر دانش آموز شرکت در بازدید علمی

+ اهدای جوایز

«مبارک باشه»

لیست برندگان جوایز آبان ماه 1402

دوره مصرف بهینه آب با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

دانش آموزان عزیز! جوایز سونرژی ادامه داره...


انشالله شما برنده سونرژی در دی ماه باشید.


صفحه اصلی
بلاگ
دوره ها
دوره های من
منو اصلی