برای مشاهده نتایج، روی دوره مورد نظر کلیک کنید.
hamyar-ab3

همیار آب 3

Green-City-2

شهری سرسبز با مشارکت شهروندان 2

دانش آموزان برتر دوره همیار آب 3
ردیف
نام و نام خانوادگی
امتیاز
نام مدرسه
برندگان جوایز ماه قبل

لیست برندگان جوایز فروردین ماه 1403

دوره «همیار آب 3» با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»

جهت مشاهده جدول کامل روی جمله زیر کلیک فرمائید.

جدول کامل برندگان فروردین ماه

----------------------------------------------------------------------------------------


لیست برندگان جوایز نیمه شعبان 1402

دوره «بچه های انتظار» با حمایت موسسه مذهبی فرهنگی راه حق


«مبارک باشه»

جهت مشاهده جدول کامل روی جمله زیر کلیک فرمائید.

جدول کامل برندگان بچه های انتظار

----------------------------------------------------------------------------------------


لیست برندگان جوایز اسفندماه 1402

دوره «همیار آب 2» با حمایت شرکت آب و فاضلاب مشهد


جایزه هر دانش آموز یک کارت هدیه 2/000/000 ریالی

+ بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»

جهت مشاهده جدول کامل روی جمله زیر کلیک فرمائید.

جدول کامل برندگان اسفندماه

----------------------------------------------------------------------------------------


لیست برندگان جوایز بهمن ماه 1402

دوره «مصرف بهینه برق» با حمایت شرکت توزیع برق مشهد


جایزه هر دانش آموز یک بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»

جهت مشاهده جدول کامل روی جمله زیر کلیک فرمائید.

جدول کامل برندگان بهمن ماه

----------------------------------------------------------------------------------------


لیست برندگان جوایز دی ماه 1402

دوره «مصرف بهینه برق» با حمایت شرکت توزیع برق مشهد


جایزه هر دانش آموز یک بسته لوازم تحریر

«مبارک باشه»